16.11.2016 - SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W LUBLIŃCU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NIERUCHOMOŚĆ W LUBLIŃCU

14.11.2016 - ODWOŁANIE PRZETARGU

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 odwołuje przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego, w skład której wchodzą:

  • działki o numerach 2663/153; 2664/153; 3699/78 o łącznej powierzchni 0,0401 ha zabudowane obiektami inżynierii lądowej i wodnej stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których w Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00042546/6,
  • działka o numerze 2666/200 o powierzchni 0,0318 ha zabudowana obiektami inżynierii lądowej i wodnej stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której w Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00042295/1,

wyznaczony na dzień 15 listopada 2016 r.

07.11.2016 - NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU PRZEWOZÓW

OGŁOSZENIE

21.10.2016 - SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W LUBLIŃCU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ - NIERUCHOMOŚĆ W LUBLIŃCU

11.10.2016 - INFORMACJE PRASOWE O OFERCIE PRZEWOZOWEJ

LUBLINIEC - CZĘSTOCHOWA

W związku z zakończeniem remontu ulicy Jana III Sobieskiego w Częstochowie, z dniem 12 października 2016 r. (środa) autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu sp. z o.o. linii komunikacyjnej nr 70 (Lubliniec – Częstochowa) wracają na swoją stałą trasę, jak niżej. W kierunku Częstochowy, od ulicy św. Barbary, ulicami: św. Augustyna, Jana III Sobieskiego, z obsługą przystanku komunikacyjnego przy Starostwie Powiatowym, do przystanku końcowego przy ulicy F. Focha.

W kierunku Lublińca, od przystanku początkowego przy ulicy F. Focha, ulicą Jana III Sobieskiego, z obsługą przystanków komunikacyjnych przy sklepie Simply oraz przy Starostwie Powiatowym, do ulicy św. Barbary. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na www.pkslubliniec.pl

02.06.2015 - SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W LUBLIŃCU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ - NIERUCHOMOŚĆ W LUBLIŃCU

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec