Tabele odjazdów

Dworzec w Lublińcu
(aktualizacja: 31.12.2015)

Dworzec w Oleśnie
(aktualizacja: 31.12.2015)Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać w informacji telefonicznej:
nr tel. 34 353-20-46, tel. kom. 602-255-774 lub klikając na e-podróżnik.

8.12.2008 - Zasady korzystania z EM-KART

PKS w Lublińcu Sp z o.o od miesiąca stycznia 2009 roku wprowadza nieodpłatne EM-karty dla pasażerów. Karta wyrabiana jest jednorazowo i właściwie przechowywana może służyć bardzo długo.

EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta pozwalająca na zarejestrowanie każdego przejazdu pasażera. Uważamy, że w ten sposób uzyskane informacje o przejazdach pasażerów pozwolą nam na skonstruowanie rozkładu jazdy bardziej dostosowanego do potrzeb naszych klientów.

W razie zagubienia lub zniszczenia kolejną kartę wydajemy po uiszczeniu opłaty w wysokości 12,20 zł.

EM-karta ważna jest łącznie z biletem papierowym ( paragonem fiskalnym dokumentującym odprowadzenie podatku VAT ). Utracenie jednego z tych dokumentów uniemożliwia korzystanie z usług PKS, z tym że :

  • Jeżeli utracona jest EM-karta, to po okazaniu paragonu fiskalnego i uiszczeniu opłaty w wysokości 12,20 zł wydajemy następną kartę
  • Jeżeli utracony został paragon fiskalny, w myśl przepisów zawartych w Prawie Przewozowym, duplikatów biletów PKS nie może wydać.

Zwrotów biletów miesięcznych według zasad określonych w Regulaminie Przewozowym PKS w Lublińcu Sp z o.o. , dokonujemy po okazaniu paragonu fiskalnego i karty.

Przy korzystaniu z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych ulgowych nadal obowiązuje posiadanie przy sobie dokumentu uprawniającego do ulgi.

Jeżeli w momencie odczytu karty w bileterce ukaże się komunikat BŁĄD ODCZYTU EM-karty oznacza to, że karta została przyłożona do czytnika zbyt krótko. W takim przypadku należy kartę ponownie przyłożyć i przytrzymać ją na czas około 2 sekund.

Jeżeli na bileterce pokaże się komunikat NIEWŁAŚCIWA TRASA oznacza to, że EM-karta nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Należy okazać paragon fiskalny, aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności prosimy problem zgłosić w kasie biletowej celem jego wyjaśnienia i wprowadzenia bezpłatnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.

Jeżeli na bileterce pojawi się komunikat KARTA ZASTRZEŻONA oznacza to, że możliwość korzystania z EM-karty została zablokowana na skutek zgłoszenia przez właściciela jej zagubienia lub kradzieży - kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia.

Jeżeli pasażer chce korzystać z przejazdów na podstawie EM- karty do przystanku położonego w pobliżu miejsca zamieszkania, ale przy innej trasie musi ten fakt zgłosić przy zakupie biletu, aby zdefiniować i zapisać w EM-karcie trasy, z których chce korzystać.


Kasy biletowe w Lublińcu prowadzą sprzedaż biletów:
w dni powszednie
od 7:00 do 14:30;
w okresie od dnia 28 do 02 każdego miesiąca (za wyjątkiem sobót i niedziel):
od 7:00 do 17:30

Tel. do kasy (34) 353-20-46

Kasy biletowe w Oleśnie prowadzą sprzedaż biletów:
w dni powszednie:
od 7:30 do 14:30;
w okresie od dnia 26 do 04 każdego miesiąca (za wyjątkiem sobót i niedziel):
od 7:30 do 16:30

Tel. do kasy (34) 358-28-51

Kasy prowadzą sprzedaż biletów miesięcznych i okresowych.. Sprzedaż biletów jednorazowych prowadzą kierowcy w autobusach.

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec